Kurz Instruktor jógy 2025

30.01.2023

Další kurz pro budoucí instruktory jógy v roce 2025!

Vzdělávací program je akreditován pro odbornou způsobilost Instruktor jógy, číslo akreditace: č.j. 9647/2022-4 s platností do 31.8.2025, vydáno MŠMT ČR.

NOVINKA !!!

SPECIÁLNÍ ZAMĚŘENÍ: HATHAJOGA + JÓGOVÁ TERAPIE POD VEDENÍM LENKY ORAVCOVÉ

Cena: 19.990,-Kč


Termíny:

1. víkend: 24. - 26. ledna

2. víkend: 28. února - 2. března

3. víkend: 14. - 16. března

4. víkend: 4. - 6. dubna

5. víkend: 23. - 25. května

6. víkend: 5. - 7. září

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy je spojit znalosti z oblastí anatomie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, výživy a hygieny se základy jógy, speciálními dechovými a relaxačními technikami a základy zdravého pohybu. Kurz účastníkům poskytuje především poznatky a dovednosti z oblasti hathajógy, jógové terapie a power jogy, ale i z dalších současných směrů (ashtanga vinyasa yoga, jin joga, hormonální jóga ...).

Během kurzu získáte potřebné teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které Vás připraví na vedení lekcí jógy pro klienty s různou úrovní pokročilosti, věku, kondice a zdravotního v rámci skupinových lekcí, ale získáte i základní znalosti, jak sestavit lekce pro individuální klienty.

Po úspěšném absolvování programu včetně závěrečných zkoušek obdržíte certifikát opravňující k získání živnostenského listu. Vzdělávací program je akreditován pro odbornou způsobilost Instruktor jógy.

Kurz je výrazně obohacen o semináře jógové terapie, vycházející ze spojení tradiční jógy a moderních fyzioterapeutických směrů (vývojová kineziologie, rolfing) v souladu s principy zdravého pohybu a probíhá pod vedením pražské lektorky Lenky Oravcové, která směrovala svou dlouholetou aktivitu ke hlubokému studiu zdravých principů fungování lidského těla s důrazem na zdravotní aspekty ásan a své dlouholeté poznatky i zkušenosti shrnula v knize Principy zdravého pohybu. 

Lektoři programu

MUDr. Šárka Majdová, Bc. Aneta Pavliňáková, DiS., Lenka Oravcová, Ing. Lucie Macháčová, Mgr. Šárka Starobová, Bc. at Mgr. Simona Čuperová, Bc. Dušan Foret

Cena zahrnuje

  • studijní program
  • základní studijní materiály
  • zapůjčení cvičebních pomůcek
  • řádný termín závěrečné zkoušky proběhne v termínu 7.9.2025
  • certifikace - osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, které opravňuje k získání živnostenského listu
  • bonusy: sleva 10 % z ceny permanentky na 10 vstupů open ve studiu Majda agency

Možnost proplacení vzdělávacího programu jako rekvalifikace od Úřadu práce

V případě zájmu může uchazeč požádat o proplacení vzdělávacího programu příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je tedy plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. V každém případě však musí klient uhradit nejprve vzdělávací program sám a po úspěšném absolvování programu a smlouvě mezi naším vzdělávací institucí a Úřadem práce, dojde k úhradě programu Úřadem práce.

"Kdo chce změnit svět,

může začít rovnou u sebe.

Sami se staňte pozitivní změnou,

již chcete ve světě vidět. "

Mahátma Gándhí